سایت حراجی تیک تاک

بازگشت به سایت

چرا حراج اینترنتی؟

سایت تیک تاک بمنظور خرید و فروش کالا یا واگذاری خدمات از طریق برکزاری حراج (مزایده و مناقصه)تاسیس گردید.یکی از اهداف این سایت و تفاوت عمده این سایت با سایت های مشابه خرید و فروش کالا و خدمات در نحوه قیمت گذاری بر کالا ها می باشد بدین ترتیب که حراج گزار پس از تکمیل اطلاعات و تعیین پایه قیمت حراج خود را آغاز می نماید و کاربران در صورت تمایل به خرید یا انجام خدمات پیشنهاد های خود را ارسال میکند و حراج گزار در هر زمان تا پایان حراج می تواند به پیشنهاد های مورد قبول خود تاییدیه ارسال کند که این تاییدیه از طریق پیامک به پیشنهاد دهنده اطلاع رسانی می شود.